logo.jpg

    

        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________

  Ana Sayfa


 

 

 

  

 

 

               

               

Sadece Enerji Tasarrufu mu ?

Hayır. Kurduracağınız bir otomasyon sistemi sadece enerji tasarrufu ile kalmayıp; binanın mekanik ekipman güvenliğinin sağlanması için özel programlar ile yazılan senaryolar dahilinde bir arızanın daha da büyümeden o arıza ile ilgili sistemin durdurulması sayesinde büyük bakım ve tamirat külfetlerini engeller.Geçmişe dönük raporlama ve grafikler ile sistem hakkında olup biten net bir şekilde izlenip kayıt altına alınabilir.Gerçek zamanlı sistem izleme ile kullanıcı operatör bilgisayardan binanın mekanik sistemlerinin temsili grafikleri arasında gezinip sistemin durumuna bakabilir manuel komutlar vererek sisteme yön verebilir.Kullanıcıların alarmlar ile uyarılarak hatanın net tanımı yapılarak kısa zamanda hatanın giderilmesini sağlar.Ayrıca zaman programlarlı sayesinde rutin işler otomasyon sistemine bırakılır zaman ve emek kazancı sağlar.

Extra Enerji Tasarrufu Yapan Uygulamalar:

Klima sistemlerinde oransal çalışma haricinde tasarruf amaçlı çeşitli yöntemler uygulamaktayız.Bunları kısaca sayacak olursak:

-Dış hava kompanzasyonu
-Gece gündüz geçişi programı
-Gece çalıştırması programı
-Geçiş mevsimleri programı
-Sabah serinletmesi programı

olarak sıralanabilir.


                   Bina Otomasyon Sistemerinin Sektörlere Göre Verim Oranları

Başa Dön

 


 

                                         

 

 

 

Bina Otomasyon Sistemlerine Genel Bir Bakış:

Enerji maliyetlerinin günden güne artması,endüstride olduğu kadar bina işletim masraflarını da katlamaktadır.Yapılan araştırmalar sonucu ülke bazında enerjinin yaklaşık % 40'ı ticari ve konut binalarda kullanılmaktadır.
Bu tüketimin büyük bir kısmını da özellikle ticari binalarda bulunan merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi yapmaktadır. Durum böyle olunca artık binalarda kullandığımız enerjiyi kontrol altına alan,gerektiği kadar kullandırabilen ,çeşitli tasarrufa yönelik algoritmalar ile enerji maliyetleri önemli ölçüde kısılabilmektedir.

Neden Bina Otomasyonu ?

Binaların ne denli enerji tükettiği artık kafamızda şekillendiğine göre merkezi  I.S.H.(Isıtma Soğutma Havalandırma) yaygın olarak bilinen adi ile (H.V.A.C.) iklimlendirme sistemine bakacak olursak çeşitli sistemlerin birleşmesinden meydana gelen büyük bir sistemler bütünü görürüz.  Isıtma kazanları,soğutma chillerleri,havalandırma fanları,hava koşullandırma üniteleri (klima santrali) ve bunlar arasında ısı taşıyıcı sıvı (su,yağ vs..)
Transferinde kullanılan çeşitli tipte ve güçteki pompalar sistemin olmazsa olmazlarıdır.
Yukarıda adı geçen her bir makine kendi içinde kusursuzca  çalışan cihazlardır. Ancak bir binada sadece bunlar yeterli değildir.Mekanik olarak birbirlerine bağlı olan bu birimler bina otomasyon sistemlerinde elektriksel ve kontrol mantığı olarak da birbirlerine bağlanır ve ortak çalışan büyük bir sistemin parçaları olurlar.Ve bu da sistemi artık daha çok kontrol altında tutmak ve bir cihazda meydana gelecek bir durum karşısında,sistemin yapacağı hareketi saptamak anlamına gelir ki bu hizmet sürekliliği,konforun bozulmaması,müdahale kolaylığı en önemlisi binayı kullananların memnuniyeti ve kaliteli bir hayata başlamak demektir.Ayrıca binanın değerinin artması demektir.

 


Bina Otomasyonu Nasıl Tasarruf Sağlıyor ?

Peki başta bahsedilen enerji tasarrufu nasıl sağlanıyor .Bina ekipmanları seçilirken özellikle klima santrallerinde kapasite seçimleri yaz  mevsiminin en yüksek ve kış  mevsiminin en düşük dış ortam sıcaklığına göre seçilirler. Ancak yaz ve kış aylarının çok az bir zamanında bu şartlarda çalışır,diğer zamanlarda  ise atıl kapasitede çalışırlar ki tahmin edeceğiniz gibi bu da maalesef ciddi bir enerji israfına yol açmaktadır.Yani fan motorları büyük seçimden dolayı daha fazla enerji harcar,ısıtma ve soğutma serpantinleri de yüksek seçimden dolayı havaya daha fazla ısı transferi yapacağı için merkezi kazan ya da chiller yükünü arttırır.
Otomatize edilen bir sistemde ısı serpantinlerinin çıkışlarına bağlanan 3 yollu bir vana ile kapasiteleri %1'lik dilimlerle ayarlanabilir ve mahallin ısı ihtiyacına göre en uygun kapasitede çalıştırılarak özellikle ciddi enerji tasarrufları sağlanabilir.Hatta fan ve emiş motorlarına frekans konvertörü ilave ederek bu tasarrufu sadece ısıtma ve soğutma yükü olarak değil elektrik masraflarını da kısarak arttırmamız mümkündür.

Enerji İzleme Ve Raporlama Sistemi:

İstendiği takdirde binanızın merkezi dağıtım sistemine ve lokal dağıtım panolarına ilave edilecek enerji analizörleri ile elektrik tüketimini takip edebilirsiniz,enerjinin kalitesini ve pratikte kullanılan her türlü parametreyi gözetleyebilirsiniz.Analizörün seçimine bağı olarak THD I ve THD V harmonik değerleri gözetlenip,durum raporu çıkarmanıza yardımcı olur. Tüm bu bilgiler geriye dönük olarak dakika dakika kaydedilir.Enerji İzleme ve kayıt programı ayrı olduğu için performans olarak hiçbir kayba uğramaz.