logo.jpg

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

    

 
______________________
 

Klima Santrali Kontrolü                                                                                                                                 


   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima Santrali Otomasyonu

Büyük binalar ve mahallerin hava şartlandırmasında kullanılan klima santralleri(A.H.U), doğru çalışan bir kontrol sistemi, oldukça uygun bir ortam ısısı ve temiz bir hava sağlayarak ortam konforunu en üst seviyede tutar. Santralin ısıtma-soğutma kapasitesi kontrol edilerek, ortam ısısının sabit kalması sağlanır ve enerjinin optimum kullanılmasını sağlayarak enerji israfını engelleyip tasarruf sağlar. Klima santralleri iyi bir kontrol ve gözetleme için otomasyon sistemi ile bağlantı olmalıdır. Çünkü bir klima santralinin işletimini kolaylaştırmak ve oluşacak hataları en kısa sürede tespit etmek bu sistemler ile mümkün olmaktadır.


 

 

 

Karışım Havalı Klima Santrali Otomasyonu Bilgi Noktaları

 

GİRİŞLER

-Besleme fanı termik durum bilgisi
-Dönüş fanı termik durum bilgisi
-Filtre kirlilik durum bilgisi
-Serpantin donma uyarısı bilgisi
-Besleme fanı kayış durum bilgisi
-Dönüş fanı kayış durum bilgisi
-Besleme havası ısısı
-Dönüş havası ısısı
-Karışım havası ısısı
-Dış ortam ısısı
-Dönüş havası nem oranı(entalpi kontrolü için)
-Dış ortam nem oranı
-Besleme havası nem oranı

KAYIŞ DURUM BİLGİSİ

Santral fanlarının çalıştığının ve kayışlarının normal olduğunun bilgisi, fanın emiş ve basıncının farkına göre çalışan bir fark-basınç anahtarı ile algılanıp, ddc(direct digital controller) girişine digital sinyal olarak iletilir. Basınç ayarı fan büyüklüğüne göre, 20 ila 80 mbar arasında ayarlanır. Eğer fan termiği sağlamsa, ve fana start komutu geldiği halde bu anahtardan dönüş alınamazsa, ddc, “kayış kopuk” alarmı verir.

              

               

 

SOĞUTMA BATARYASI & VANASI

Klima santrallerinde çoğunlukla ısıtma ve soğutma için ayrı serpantinler kullanılır. Bunun nedeni ısıtma ve soğutma devresini ayrı ayrı kontrol edebilme imkanı sağlamasıdır. Soğutma vanası üç-yollu vana olup oransal biçimde çalışmalıdır. Soğutulmuş suyun gereği kadarını serpantinde dolaştırır geri kalanını direkman dönüş hattına yollar. Klasik yüzer kontrol yöntemi (floating) oransal çalışma kadar hassas değildir. Oransal çalışan bir vana  %1’lik dilimlerle dahi çok hassas bir şekilde kontrol edilirler. Ayrıca operatör bilgisayar ekranından vana pozisyonu da görülebilir ve manuel değiştirilebilir.

                      

 

TAZE HAVA, TAHLİYE HAVASI & KARIŞIM HAVASI DAMPERLERİ

Klima santrallerinin diğer bir görevi de ortam havasının kalitesini ayarlamaktır yani gerektiği kadar dışarıdan taze hava alarak ve içerideki kirli havayı dışarıya tahliye ederek ortamın havasını uygun değerlerde tutmaktır. Bunun için gerekli olan ekipmanlar hava damperleri ve damper servomotorlarıdır. Damperlerin konumları değiştirilerek havanın akış yönleri oransal doğrultuda ayarlanır. Taze hava ve tahliye havası damperleri konum olarak aynı şekilde hareket ederler yani tahliye havası damper servomotoru, taze hava damper servomotorunu izler böylece içeriye alınan taze hava kadar, dışarıya hava tahliyesi yapılır ve ortamdaki artı basınç kaybedilmemiş olur. Simetrik şekilde çalışan karışım havası damper servomotoru ise diğer iki damperin simetriği olarak ters yönde çalışır.

                          

 

 

UYGULADIĞIMIZ ENERJİ OPTİMİZASYON PROGRAMLARI 

                 

Dış Hava Kompanzasyonu:
Dış ortam havasının set değerine yakın olduğu durumlarda, örneğin; santral soğutma konumunda ve set değeri 23 ºC olsun, dış ortam ısısı da 23.5ºC olsun bu program karışım havası damperi ve taze hava damperinin konumlarını, karışım havasının ısısını ölçen karışım havası ısısı sensörü yardımıyla santral ısı setine yaklaştırmaya çalışır.PID denklemi vasıtasıyla yapılan bu işlem taze hava damperini minimum açıklık oranı setinde daha aşağı olmamak şartı ile sürekli konumunu değiştirerek dış ortamın ısısı ve dönüş havasının ısısı ile bir tampon bölge elde ederek ısı bataryalarının üzerine düşen ısıtma-soğutma yükünü  ciddi oranda azaltır .Buda direkman enerji tasarrufu demektir.


 

Gece Çalıştırması Programı:
Özellikle kış aylarında ve genel mekanlarda kullanılan bu program gece kullanımın düşük olduğu zamanlarda ısı set değerini otomatik olarak 3 ila 5ºC arasında düşürerek ısıtma tasarrufu sağlar.Gece zamanı bitince tekrar set yükseltilir ve ortam gerçek set  değerine getirilir.

                       

                            Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açacak olursak, otomasyon sistemi santralin birçok noktasından çeşitli bilgiler alarak santraldeki fan motorları, damper servomotorları ve vana servomotorlarını kontrol ederek sistemi optimum noktada tutar. Filtre önü ve arkası basıncına bakarak kirlik durumunu algılayıp sistem kullanıcısını uyarır. Fan kayışlarının durumu, yine basınca bakılarak motorun fanı ideal devirde çevirip çeviremediği algılanır, eğer çeviremiyorsa kullanıcı uyarılır. Kış aylarında, santral serpantinlerinin soğuktan donmasını engellemek için donma termostatından gelen donma uyarısı sayesinde sistemin dış ortam ile bağlantısı kesilerek ya da tamamen durdurularak batarya patlamalarının önüne geçilir. Çalışma ve durma saatleri kullanıcı tarafından belirlenir ve gereksiz çalışma önlenmiş olur. Ayrıca çeşitli programlar uygulanarak sistemin uygun durumlarda, daha az enerji tüketerek çalışması sağlanır.
 

 

ÇIKIŞLAR:

-Besleme fanı kumanda
-Dönüş fanı kumanda
-Isıtma vanası kumanda
-Soğutma vanası kumanda
-Taze hava damperi kumanda
-Tahliye havası damperi kumanda
-Karışım havası damperi kumanda
-Nemlendirici kumandası

FİLTRE KİRLİLİK BİLGİSİ

Filtrenin zamanla kirlenip, artık havayı geçiremez hale gelmesi durumunu otomasyon sistemine bildiren bu sistem yine bir fark basınç anahtarı yardımı ile ddc ye bildirilir. Bu sayede filtrelerin kirlenme durumu kolayca denetim altına alınmış olur.Özellikle elyaf filtreler belli bir kirlenmeden sonra üzerindeki toz ve partikülleri kanala bırakmaya başlar (kusma olayı) bu da legionella hastalığı açısından çok tehlikelidir. Bu nedenle santraldeki filtreler sıkı denetim gerektirir. Kirlenmeye başladığı anda temizlenmesi gerekir. Klima santrali otomasyonu bu kirliliği algılamanıza yardımcı olur. İstenmeyen  pis hava şartlarının oluşumunun önüne geçer. Fark-basınç anahtarının ayar değeri santral büyüklüğüne göre 120 ila 350 mbar arasında olmalıdır.

                         

 

ISITMA BATARYASI & VANASI VE DONMA  KORUMASI

Isıtma sisteminde kullanılan vanalar stroke olarak soğutma vanalarından daha güçlüdür. Çünkü sıcak suyun sistemde sirkülasyon etmesi soğuk sudan çok daha kolaydır daha akıcı ve agresiftir. Bu nedenle vana kapamalarında pistona daha fazla güç gereklidir. Oransal vana tercih edilirse çok daha hassas kontrol yapılır. Vana pozisyonu gözetlenebilir. Eğer yardımcı pompa kullanılmıyorsa üç-yollu vanalar kullanılabilir. Kış şartları soğuk geçen iklimlerde çalışacak olan klima santrallerinde donma koruması mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde ısı serpantinleri patlayarak kullanılmaz hale gelebilir. Bu koruma genelde hassas bir donma termostatı ile yapılır ddc ye bağlı olan bu termostat, serpantine gelen hava ısısı donma noktasına yaklaşınca ddc ye sinyal vererek donma korumasını aktifleştirir. Fanlar derhal durdurulur, taze hava damperi kapatılır ve ısıtma vanası %100 açık konuma getirilerek santral içi ısıtılmış olur. Sistem “donma” alarmı üretilerek kullanıcı bilgilendirilir. Bu olaya, %100 taze havalı klima santrallerinde daha fazla rastlanır.

                      

 

 

ISI DEĞERİ SET ETME

Klima santralinin ısı kontrolü besleme çıkışındaki ısı sensörü aracılığıyla yapılır. Isıtma yada soğutma vanasının kontrolü çıkış ısısı değeri ile set ısısı değeri arasında bağıntı kurularak PID (proportional, integral, derivetival) kontrol algoritması yardımıyla set edilen çıkış ısısını yakalamak için uygun vana pozisyonu bulunur. Kontrolör uygun vana pozisyon sinyalini vanaya referans olarak gönderir ve vana bu pozisyonu alır. Set değeri kullanıcı tarafından set kutucuğuna tıklanarak açılan nümerik pencereden girilir.

                                

 

 

 

 

  

Gece-Gündüz Geçiş Programı:
Gece ve gündüz geçiş saatlerinde dış hava ısısı belirli limitler dahilinde ise cebri olarak ısıtma-soğutma yapılmaz. Isıtma-soğutma vanaları tam kapalıdır. Tamamen dış hava içeriye alınarak iklimlendirme yapılır. İçeriye alınan hava ısısı belirlenen limitler dahillinde olduğundan konfordan ödün verilmez. Cebri soğutma yapılmadığı için bu saatlerde ısıtma-soğutma için enerji harcanmaz.

Sabah Serinletmesi Programı:
Yazın kullanılan bu program, gün boyu ışıma etkisi ile binada toplanan ısının sabah saatlerindeki serin hava ile havalandırılarak soğutulmasını sağlar. Dış ortam havası kullanıldığından soğutma yükü yoktur, ek olarak binayı serinlettiği için gün boyu soğutma yükünü de azaltır. Özellikle karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde oldukça faydalıdır.

Geçiş Mevsimleri Programı:
Geçiş mevsimlerinde hava sıcaklığı, çoğu zaman istenilen değere yakın seyreder.Bu mevsimler içerisinde bu program etkindir. Dış hava sıcaklığı set değerinin 1.5ºC derece altında yada üzerinde seyrederse, cebri ısıtma-soğutma yerine dış havayı kullanarak ısıtma-soğutma yapılır ve iklimlendirme yükü azaltılmış olur.