logo.jpg

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

    

 
_____________
 

_________

Isıtma Sistemi Otomasyonu                                                                                                                                 


 

 

 
 

 

  

Ticari binalarda ve Otellerde, soğutma sistemi, genellikle merkezi sistem olarak kurulur. Merkezi sistem soğutma sistemlerinin avantajı: tüm sistemin tek bir noktadan soğutulması ve soğutma kapasitesinin kontrolüdür. Onlarca ufak kompresör yerine birkaç tane yüksek kapasiteli kompresör ile soğutma yapılır. Ancak bu merkezi sistemlerin kontrolü ve işletimi manuel (kontrolsüz) olursa split klima sistemlerine göre hem çok daha fazla enerji tüketerek soğutma yaparlar, hem bazı zamanlarda hava sıcaklığının gerektirdiği kapasitenin üzerinde çalıştıklarından enerji israfı yaratırlar. Bu sistemlerde ısı transferi soğutucu gaz değil de su ile yapıldığından soğutma suyunu taşıyan pompalarda ciddi miktarlarda enerji harcarlar. Suyu soğutan makinelere chiller gurubu adı verilir.

 

              

 CHİLLER GURUBU

Soğutma sisteminin merkezini oluşturur üzerindeki kompresörler aracılığıyla sistemde dolaştırılan suyu soğutmak için kullanılır. Otomasyon sisteminden kumanda edilirler. Arıza ve çalışma durumları sistemden izlenebilir. Chiller gurubu açık protokolleri destekliyorsa istenildiği takdirde gurubun kontrol kartı ile iletişim sağlanarak çok daha fazla bilgi otomasyon sistemine aktarılabilir. Hemen hemen tüm chillerler çift set point özelliğini destekler biz kurduğumuz sistemlerde chiller guruplarında çift set point sistemini çalıştırarak, dış hava ısısına göre chiller setini değiştiriyoruz ve çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

              

               

KULE FANLARI

Kondenserden gelen sıcak suyu hava ile karıştırarak belirli bir ısıya kadar düşüren makinelerdir. Fan motoru olarak genelde çift devirli dahlendar motor kullanılır. Fakat biz OLGU otomasyon olarak bu fanlarda frekans konvertörü kullanımını ısrarla tavsiye ediyoruz. Israrımızın sebebi, kule fanlarında ısı kontrolünün fanın devri ile oynayarak sabit kalması ancak bu sistem ile mümkün olabiliyor ve % 50’lere varan enerj tasarrufları sağlanabiliyor. Ayrıca chiller’e gönderilen soğutulmuş suyun ısısı aynı olacağından chiler performansıda hep aynı kalacaktır. Havanın aşırı sıcak olduğu durumlarda kule motorunun sağladığı ve kule mekaniğinin kaldıracağı maximum devire frekans konvertörleri ile çıkılarak yüksek dış ortam ısılarında bile chiller performansı neredeyse hiç düşmeden soğutma devam ettirilir. Kule çıkış suyunun ısısı frekans konvertörüne set edilip, set edilen ısıyı yakalamak için fan devri devamlı değişken olarak seyreder ve ciddi tasarruf sağlar.

                               

KULE RİNG POMPALARI

Chiller ile kule fanı arasındaki su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılırlar. Chiller guruplarının kapasitesine göre otomasyon sistemi tarafından devreye alınıp çıkarılırlar. Chiller gruplarının toplam kapasitesine göre pompa sayısına bağlı olarak kapasiteye karşılık gelen pompa sayısı kadar pompa devreye alınarak, reel kapasitenin gerektirdiği kadar su kuleye basılır. Pompaları rotasyonlu çalışma şekli ile çalıştırılarak eş yaşlanmanın getirdiği uzun ömür sayesinde bakım aralıklarını uzatır. Çalışma arıza ve kumanda durumları bilgisayardan izlenip disket simgesine tıklanarak ilgili pompanın kayıt dökümü alınabilir.

                           Başa Dön

 
 

 

 

 

Chillerler de yapılarına göre kondenseri  su soğutmalı ve kondenseri hava soğutmalı olarak ikiye ayrılırlar. Su soğutmalı modelleri hava soğutmalı modellerine göre daha verimli olduğundan daha sık kullanılır. Ancak bu makinelerin kendi içerilerinde oluşturdukları ısının dışarı atılması için kule fanları ve kule fanı ile chiller gurubunun arasında su sirkülasyonu yapmak için pompalar kullanılır. Bu sistemde kullanılan fan ve pompaların tükettikleri enerji miktarı kontrol altına alınmaz ise maalesef sistem çok külfetli hale gelecektir. Bina otomasyon sistemi ile entegre edilerek, bir chiller soğutma sistemi, çeşitli algoritmalar ve yardımcı ekipmanlar yardımıyla çok daha az enerji harcayarak soğutma yapabilir. Ve soğutma maliyetleri ciddi oranda azaltılabilir.

 

                                    

CHİLLER RİNG POMPALARI                             

Chiller gurubu ile zone pompaları arasında su sirkülasyonunu sağlayan pompalardır. Genelde 3’ü ve 4’lü guruplar halinde kurulurlar. Chillerin cooler’inden suyu dolaştırıp zone pompalarına iletirler. Biz, bu pompaların emiş ve basma kolektörlerine bir fark basınç sensörü bağlayıp basınç bilgisini ddc ye okutturuyoruz chillerin istediği basınç farkını pc den ddc ye set edip, ddc nin gerektiği kadar pompanın devreye alınmasını sağlıyoruz yani gereksiz pompa çalışmasının önüne geçiyoruz ve pc den set edilen fark basıncı en az pompa ile tutturulur.Pompaların kumanda çalışma ve arıza durumları otomasyon pc sinden izlenip, disket simgesi tıklanarak raporlar alınabilir. Pompalar rotasyonlu çalıştırılacağından eş yaşlanma ile bakım masrafları minimuma düşer.
 

                                 

SOĞUTMA ZONE POMPALARI

Mahal soğutma cihazları(AHU,FCU,VAV)‘na soğutma suyunun transferinde kullanılan pompalardır genelde 2’li ve 3’lü guruplar halinde kurulurlar. Her bölgenin kendine ait bir pompa gurubu vardır, böylelikle istenilen yerler ayrı ayrı soğutulabilir.Bu pompa guruplarının kolektörlerinin emiş ve basma hattına takılacak olan bir adet fark basınç sensörü ile pompalar optimum sayıda ve gereklikte çalıştırılabilir yani fark basınca bakılarak pompalar devreye girer yada devreden çıkartılır bu işlemi ddc üstlenir. Pc’den set edilen fark basıncı değeri pompa kontrolü ile yakalanır yada en yakın değerde çalıştırılır.Rotasyonlu çalışma ile eş yaşlanma sağlanır ve pompa ömürleri uzar. Pompaların çalışma arıza ve kumanda durumları pc’den izlenebilir ve durum kayıtları alınabilir.