logo.jpg

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

    

 
______________________
 

Isıtma Sistemi Otomasyonu                                                                                                                                 


 
 

 

 

 

 

 

Isıtma sistemi, bir binanın sıcak su, mahal ısıtma ve çeşitli, konvensiyonel ısı ihtiyacı olan her uygulama için ısı kaynağı oluşturur. Çoğu zaman bu kaynak sıcak su  kazanlarıdır. Kazanlarda ısıtılan su, ring ve zone pompaları ile binanın ısıtma sisteminde dolaştırılır ve kullanıma sunulur. Kullanım sıcak suyu için kazanda ısıtılan su, kimyevi ve sertlik bakımdan uygun olmadığı için, temiz suyu belli bir değerde ısıtacak kullanım suyu ısıtıcılar bulunur bu cihazlar kazanda ısıtılan su ile, temiz kulanım suyunu ısıtır ve belli oranda stoklar.Bunlar hızlı boilerlerdir. Gerekli miktarda temiz sıcak su elde etmek için kullanılırlar.

Pompaları dönüşümlü (rotasyonlu) çalıştırmak: sistemde bulunan ring, zone ve şönt pompa guruplarını eşit zamanlarda çalıştırarak eş yaşlanma sağlanır ve pompa ömürleri uzatılır.

Otomatik-yedekleme: arızalanan bir pompanın yerine yedeğini devreye alarak sistem çalışması durdurulmadan devam ettirilir. Tüm pompaların çalışma, arıza ve kumanda durumları bilgisayardan izlenip kontrol edilir.

 

                

 SICAK SU KAZANLARI

Sistemde bulunan tüm kazanların; çalışma ve arıza bilgileri ve otomatik kumandası otomasyon sistemi üzerinden yapılır. Bir kazanda hata anında beklemede olan bir kazan varsa derhal devreye alınır, bu sayede arıza sebebiyle sistem su ısısı düşmez. Asıl-yedek sistemlerde, dönüşümlü olarak asıl-yedek kazanlar belirlenir ve eşit çalışmaları sağlanarak brülör ve pompa ömürleri uzatılarak bakım masrafları azaltılır.

       Ekranda bulunan disket işaretine tıklandığı takdirde o kazanla ilgili çalışma ve arıza kayıtları alınabilir.

              

             

HIZLI BOİLERLER

Binaların kullanım sıcak suyunu karşılamak için kullanılırlar. Kazan dan gelen sıcak su ile, gelen su değerine yakın ısılarda temiz sıcak su üretme kapasitelerine sahiptirler ancak çıkış ısıları 55-60 santigrat derece civarında set edilir.Isı kontroü PI kontrol programı ile yapılır.Oransal üç yolu globe vana ile ısıtma suyu oranı ayarlanarak kullanıma göre çıkış ısısı sabit tutulur. Operatör pc’de hızı boilerin gidş ve dönüş suyu ısıları ve oransal üç yollu vananın % kapasitesi izlenebilir. Disket işaretine tıklandığında hızlı boilerlerin ısı geçmişi kaydı alınabilir.  

      Hızlı boiler ring pompaları rotasyonlu çalışma biçimi ile çalıştırılarak eş yaşandırma yapılır. Çalışma arıza ve kulanda durumları bilgisayardan izlenebilir. İlgili Pompanın yanındaki disket işaretine tıklanarak pompanın arıza ve runtime kayıtları alınabilir.

 

                       Başa Dön

 
 

 

 

Hızlı boilerlerin ısı kontrolü üç yönlü oransal servomotorlu vana  ile yapılır. Boilerin ısıttığı suyun çıkışından sensör ile okunan ısı değerine göre ayarlanan set değerini tutturmak için ddc, vanaya en uygun konum sinyali göndererek vana pozisyonunu ayarlar. Bu sayede gereksiz enerji kullanımı olmaz ve ısı tasarrufu sağlanarak kazan yükü azaltılır. Bu da yakıt tasarrufu demektir. Bu sistemleri otomatize ederek, bir çok faydalı uygulamalar yapılır.

Otomatik-set: Kazanın uyumlu olması halinde, ısı set değeri dış ortam havasının sıcaklığına göre ayarlanır ve muazzam yakıt tasarrufu sağlar.

Konvansiyonel Sistemler: Isı eşanjörleri örnek gösterilebilir. Eşanjörlerde ısı kontrolü üç yönlü oransal globe vana ile yapılır. Çıkış suyu sıcaklığı baz alınarak vana konumu ddc tarafından belirlenir.

                      

KAZAN RİNG POMPALARI

Ait olduğu kazan ile sistemin ana kolektörü arasında su sirkülasyonunu yapan pompalardır. Kazan brülörü devreye girip, çalışma bilgisinin geldiği anda devreye otomasyon tarafından alınarak, su sirkülasyonu başlatılır. Normal uygulamalarda bir pompa asıl, diğeri yedek olarak kullanılır. Pompalar, rotasyonlu çalışma şekli ile çalışır. Yani kazan brülörü her start alışışında pompalar dönüşüm yapar.

                

ISITMA ZONE POMPALARI
Isıtma yapılacak yerler ile ısıtma ortak kolektörü arasında su sirkülasyonu yaparak ısı transferi için kullanılırlar. Her bölgenin kendi pompası bulunduğundan, eğer bir bölgede ısıtma yapılmayacaksa ilgili pompa kapatılarak gereksiz enerji sarfiyatı ve borularda kaybedilecek ısı engellenmiş olur.                                       .      Bu pompalar single(tek) olabileceği gibi genelde, twin(ikiz) yada triplet(üçüz) guruplar olabilir. İkiz ve üçüz pompalarda  rotasyonlu kontrol yöntemi uyguluyoruz, pompalarda eş yaşlandırma sağlıyoruz. Pompaların çalışma, arıza ve kumanda durumları operatör pc’den izlenip kumanda edilir. Arıza ve runtime kayıtlarına ilgili pompanın yanındaki disket işaretine tıklanarak erişilir.

                       

KONVANSİYONEL ISITMA SİSTEMLERİ        Sıcak su kazanına bağlı çeşitli ısı transfer cihazları ile kurulan düzeneğe konvensiyonel ısıtma sistemi denir. Genelde Boru tipi ve plakalı tip ısı transfer cihazları(eşanjör) ile kurulurlar binalarda ise, herhangi bir mekanın alttan ısıtılmasında, yüzme havuzu suyu ısıtma sistemlerinde özellikle otellerde hamam-sauna sistemlerinin ısıtılmasında yaygın olarak kullanılır. Ani tepkimelere cevap verebildiği için performansları oldukça yüksektir.PID kontrol yazılımı ile ve üç yollu oransal vana yardımıyla kontrol edilirler. Bilgisayardan eşanjörün giriş ve çıkış ısıları ve üç yollu oransal vananın % kapasite oranı izlenir. Disket işaretine tıklanarak ısı geçmişine erişilir.